Van Gogh in Etten

  • Locatie: Van Goghkerk, Etten
  • Open: 20 December 2014
  • Tentoonstellingsontwerp: DST
  • Decorbouw: IntoWood
  • Licht, AV-techniek en installatie: Rapenburg Plaza
  • AV-content: Metropolis

Van Gogh in Etten-Leur: In Etten zet Vincent van Gogh zijn eerste stappen als kunstenaar. Dit verhaal over van Gogh in Etten wordt verteld in de van Gogh kerk die sinds 20 december is geopend. Wij droegen bij aan deze presentatie met een Audiovisuele installatie.