Meissen | SO-IL, Kunsthal K

18de-eeuws porselein in hedendaagse architectuur

KAdE toonde van 28 mei t&m 28 augustus 2011 ruim 50 objecten van 18de eeuws Meissen porselein in speciaal ontworpen vrijstaande vitrines. Door dit ‘pronkporselein’ in hedendaagse vitrines tentoon te stellen is het mogelijk in te zoomen op details, op de sculpturale (driedimensionale) rijkdom en op de individuele kwaliteiten van de stukken. KAdE wilde met deze tentoonstelling niet alleen het ‘vergeten’ Meissen-porselein op de voorgrond te zetten, maar ook de mooie beeldende en verhalende kwaliteiten ervan onder de aandacht brengen. In Nederland wordt Meissen porselein vaak beschouwd als ‘edelkitsch’. Het past niet in de minimalistische en conceptuele traditie van het modernisme, vanwege de overdadige versieringen. KAdE wilde deze (voor)oordelen graag op de proef stellen.

KAdE gaf het architectenbureau Solid Objectives – Idenburg Liu (SO – IL)  de opdracht een hedendaagse driedimensionale omgeving te ontwerpen om dit porselein op een optimale manier te presenteren.

Rapenburg Plaza maakte het lichtontwerp voor deze expositie.