Meermanno-Huis van het boek-Foute boeken?

Den haag

Vanaf 20 oktober presenteert Huis van het boek de tentoonstelling ‘Foute boeken?’. De tentoonstelling, samengesteld door gastconservator Bert Sliggers, gaat over boeken die door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht controversieel zijn geworden. Bezoekers wordt expliciet gevraagd hun mening te geven. Moeten we ingrijpen of valt dit alles onder de vrijheid van meningsuiting? Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor de invloed van politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

CREDITS 

  • Locatie: Meermanno-Huis van het boek
  • Opening: 20-10-2019
  • Opdrachtgever : Meermanno-Huis van het boek
  • Lichtontwerp, Licht- en mediasturing, AV-techniek en installatie: Rapenburg Plaza
  • Tentoonstellingsontwerp: Xpex-Amsterdam
  • Decorbouw: Kloosterboer
  • AV-content: Xpex-Amsterdam
  • Fotografie: Mike Bink