Huis van Hilde – Castricum

  • Locatie: Castricum, Noord Holland
  • Open: januari 2015
  • Tentoonstellingsontwerp: MMEK
  • Decorbouw: Kloosterboer
  • Lichttechniek en eind regie lichtontwerp: Rapenburg Plaza
  • Fotografie: Jeffrey Steenbergen

Verloren werelden komen tot leven in het Archeologisch Informatiecentrum Noord-Holland (AIC), ‘Huis van Hilde’. Hier zijn alle archeologische topvondsten van de provincie vanaf 2014 te vinden. En het publiek leert op een spannende manier over nut en noodzaak van archeologie. Waarom bewaren we deze vondsten en wat vertellen ze over onze geschiedenis? Het AIC zet de fascinatie van de archeoloog vol in de spotlights.