Het Scheepvaartmuseum – The Ultimate Sailor

Het populaire beeld van ‘de’ zeeman is een eigentijdse en culturele projectie – en dat is het altijd geweest. Onze beeldvorming op zeelieden zegt iets over onszelf, en onze eigen identiteit. Hoe resoneren diepgewortelde stereotiepe beeldvorming en opvattingen door in ‘de zeeman’ van nu? Welke rol vervult hij/zij? Wie is … de Ultieme Zeemens? Vier hedendaagse fotografen: Koen Hauser, Jan Hoek, Marie-José Jongerius en Aisha Zeijpveld geven in de expositie hun visie hierop in The Ultimate Sailor: under construction.

 

 

  • Locatie: Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
  • Open: 10 juni 2016 – 29 september 2016
  • Tentoonstellingsontwerp: Opera Amsterdam
  • Decorbouw: Flink
  • Lichtontwerp, AV-techniek: Rapenburg Plaza