Het Scheepvaart Museum

Op 2 oktober 2011 is het Scheepvaartmuseum na een ingrijpende verbouwing heropend. Het museum bestaat uit meerdere thema-tentoonstellingen, objecten-tentoonstellingen en belevenissen. Rapenburg Plaza heeft een flink aandeel gehad in de totale inrichting van het museum.
Wij zijn verantwoordelijk voor de complete mediasturing en lichtsturing, voor het grootste gedeelte van de audiovisuele installaties en tevens voor de complete technische invulling inclusief het lichtontwerp voor ‘de Zeereis’, de indrukwekkende maritieme experience.

Ten behoeve van de aansturing van alle drie de thema-tentoonstellingen, de zeven object-tentoonstellingen en de twee belevenissen heeft Rapenburg Plaza een showcontrol systeem ontworpen, geïnstalleerd en geprogrammeerd. Door middel van dit systeem heeft niet alleen het personeel alle controle over alle licht en AV-apparatuur, maar kunnen de programmeurs van Rapenburg Plaza ook op afstand de gehele installatie beheren en monitoren.
Rapenburg Plaza heeft ook aan de wieg gestaan van het ingenieuze licht-besturingssysteem. In alle ruimtes en vitrines van het gehele museum zijn de ruim vierduizend schijnwerpers individueel aanstuurbaar.
Naast onze bovengenoemde specialismen hebben wij ook het grootste deel van de AV-apparatuur geleverd en geïnstalleerd. Tientallen schermen en touchscreens, computers, audio- en videospelers, projectoren en luidsprekers zijn geïnstalleerd en ingebouwd in de vele decors.
Van Rapenburg Plaza werkte aan dit project mee: Sunke Puell, Tony ter Neuzen, Anjo Kuiper, Mike Dijker, Koen te Poele, Bart Wermuth, Paul de Vries, Sander Triest, Aad Licht, Remon van der Lelie e.a.