Airborne Museum, Oosterbeek

Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ heropende na een uitgebreide verbouwing in augustus 2009.

Rapenburg Plaza heeft een groot aandeel gehad in deze vernieuwde museale beleving. In opdracht van Tinker leverde zij het lichtontwerp, de mediasturing, AV- en showcontrolapparatuur en verzorgde de gehele installatie hiervan.
In nauwe samenwerking met het museum, Tinker, decorbouwer Kloosterboer en de AV-contentontwerpers van Tungsten studio is het gelukt om het geheel tot een indrukwekkende totaalervaring te smeden.